Regulamin

1. Nie skupujemy sukien działamy wyłącznie na zasadzie komisu.
2. Komisant nie wypożycza przyjętej w komis sukni.
3. Do komisu przyjmowane są suknie pełnowartościowe i czyste.
4. Przyjęcie sukni do komisu następuje po podpisaniu umowy.
5. Umowa obowiązuje przez okres 3 miesięcy.
6. Komitent może odebrać suknie w każdej chwili z 3-dniowym terminem uprzedzenia komisu.
7. Komis wystawi suknię do sprzedaży z 30% narzutem.
8. Po sprzedaży komis ma 7 dni na przekazanie właściwej kwoty komitentowi za okazaniem umowy.
9. Przy spisywaniu umowy komitent zobowiązany jest do okazania swojego dowodu osobistego.
10. Za ekspozycję i przechowywanie komis pobiera opłatę abonamentową która jest pobierana przy podpisywaniu umowy (kwota opłaty w umowie).
11. Komis może odmówić przyjęcia sukni bez podania przyczyny.
12. Komis w przypadku niesprzedania sukni w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia odstępuje od umowy.
13. Komitent winien odebrać suknię w wyznaczonym terminie.
14. Po upływie terminu komitent wyraża zgodę na likwidację towaru.
15. Komis nie ponosi odpowiedzialności za przybrudzenia powstałe podczas przymiarek i ekspozycji.
16. Regulamin dotyczy wszystkich towarów wstawianych do komisu.
17. Zakupione suknie nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.
18. Komitent zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.